Mahajaana Instituudi nõukogu esimehe Linnart Mälli tervitus
tutvumisõhtul osalejatele 12. 02. 2002

 

Austatud Mahajaana Instituudi sõbrad!

Mul on väga kahju, et ma ei saa tänasel kaunil õhtul viibida Mahajaana Instituudi avapeol. Kuid oma mõttes olen koos teiega ning tervitan teid selle tähelepanuväärse sündmuse ja saabuva budistliku uue aasta puhul.

Mahajaana Instituudi mõte ei ole uus. Kümme aastat tagasi tegutses samanimeline budistlikku kõrgharidust andev asutus Tartus, tegijatekski mitmed samad inimesed, kes praegu. Toona töö küll soikus, kuid mitte mõte Mahajaana Instituut taasavada. Mõte sai teoks möödunud aasta suvel, mil tuli kokku algatusrühm, kes võttis Mahajaana Instituudi taasasutamise oma südameasjaks. Nüüdseks on algatusrühmast kasvanud Mahajaana Instituudi kümneliikmeline nõukogu, Instituut on ametlikult registreeritud, avatud on interneti kodulehekülg. Täna õhtul astume esmakordselt avalikkuse ette ning mõne päeva pärast algab õppetöö.

Tahaksin toonitada seda, et Mahajaana Instituudi taga ei ole ühtegi oma- ega välismaist toetajat ega rahaallikat. Kogu senine ettevalmistustöö on tehtud nõukogu oma jõudude ja vahenditega.

Tahan rõhutada ka seda, et Mahajaana Instituut on ilmalik asutus ja meie eesmärk ei ole usupropaganda, vaid kultuuri ja hariduse edendamine ning rikastamine. Budistlik kultuur ehk dharma annab selleks väga palju võimalusi. Seepärast ongi Mahajaana Instituudi tunnusmärgiks valitud dharmaratas, mis sümboliseerib kultuuri igavest liikumist ja avatust.

Soovin veelkord kõigile ilusat peoõhtut ja inspireerivaid filmielamusi, eeskätt aga töörohket musta hobuse aastat!

Mahajaana Instituut kutsub kõiki koostööle!


Linnart Mäll
Mahajaana Instituudi nõukogu esimees

Tallinnas, 12. veebruaril 2002