Dharmaratas
avaleht uudised nõukogu õppetöö tekstid terminid viited fotogalerii

Linnart Mälli
mälestusfond

 

Budismi Instituudi tegevus 2017

 

***

 

Eestis toimuvad budismiga seotud seminarid ja kursused ning harjutuslaagrid 2017

 

Seitsmepäevane mõtluslaager

MEELERAHU ENESEVAATLUSE TEEL: CHAN-BUDISMI VAIKNE VALGUSTUS

Aeg: 1.–9. augustini 2017 (algus teisipäeva, 1. augusti õhtul kell 18; lõpp kolmapäeva, 9. augusti hommikul kell 10)

Koht: Männiku Metsatalu, Viljandi vald (http://metsatalu.ee)

Korraldaja ja õpetaja: Märt Läänemets

Osalustasu: 300 EUR

Info ja registreerimine: mart_laanemets@yahoo.com, tel. 551 8847

Registreerimise lõppkuupäev: 15. juuli

Facebooki üritus: https://www.facebook.com/events/764562640373833/


MÕNDA TUTVUSTUSEKS

Mis on mõtlus?
Budistlik mõtlus on meeleharjutus, vaimne enesetreening, mille eesmärgiks on aidata inimesel ennast tundma õppida, vabaneda halbadest meeleseisunditest (iha, viha, hirm, isekus, kadedus, kurvameelsus, loidus jt) ja kasvatada häid seisundeid (rõõm, kaastunne, sõbralikkus, enesekindlus, tarmukus jt). Selleks tuleb õppida keskendunud enesevaatluse teel jälgima ja avastama oma meelt ja seda, mis meeles igal hetkel tegelikult toimub. See ei tule iseenesest ning seda on vaja süsteemselt ja järjekindlalt õppida ja harjutada. Budismis on sellise enesevaatluse ja -muutmise jaoks välja töötatud hulk harjutusviise. Kõik need põhinevad "kahel vaalal" – meelerahu kasvatamisel ja analüüsival vaatlusel (šamatha ja vipašjana). Viimane tähendab eelkõige enda keha ja meele seisundite jälgimist ja uurimist. Budistlik mõtlus, eriti analüüsiva vaatluse pool, hõlmab aga ka õppimist ja õpitu üle järelemõtlemist ning seostamist igapäevaelu ja mõtlusharjutustest saadavate kogemustega, sest iseenese, oma meele muutmine ei ole võimalik ilma teadmisteta sellest, kuidas on inimest ja tema meelt käsitlenud Buddha ja talle järgnenud õpetajad budistlikus traditsioonis. Sellest tutvusest algavad budistlikud meeleharjutused ning budism eluvaate ja eluviisina, mis ideaalis viib täieliku vabanemise ehk virgumiseni.

Milleks on mõtlus kasulik?
Budistlik mõtlus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma meelega midagi ette võtta. Kuna budistliku maailmavaate järgi toimub kõik meeles, siis peab enda muutmist alustama just oma meele muutmisest. Kuna budismi järgi on meel ja keha lahutamatud, sisaldavad meeleharjutused – seda eriti algtasemel – ka keha jälgimise harjutusi. Meel on harjunud toimima teatud viisil ja just see on enamiku meie probleemide allikas. Meeles kinnistunud harjumuslikud reageerimis- ja käitumismallid ei pruugi meile enestele ja teistele pahatihti kasulikud olla, aga me ei näe seda. Olukorra muutmiseks ja parandamiseks tuleb hakata meelt harjutama teisel viisil toimima. Meeleharjutused ongi selleks, et mõtlemist ja harjumusi muuta. Muutus ei toimu iseenesest ega kiiresti. Selleks tuleb eelkõige iseendal vaeva näha, kuid algul on kindlasti tarvis mõningast juhendamist, et omandada harjutamise reeglid ja viisid ning saada õpetajalt/juhendajalt tagasisidet ja kinnitust. Mõtluslaager ongi selleks, et juhatada selle uue harjumuse – oskuse enda meelt erapooletult jälgida, analüüsida ja valitseda – esimestele astmetele, mis loob aluse iseseisvalt edasi harjutada.

Mis on "vaikne valgustus"?
Vaikne valgustus (hiina k mòzhào 默照, jaapani k mokushō) on Kaug-Ida chan-budismi harjutusviis, mis põhineb meelerahul ja analüüsival vaatlusel: "vaikus" vastab meelerahule ja "valgustus" analüüsivale vaatlusele. Chan'is käsitletakse neid koos ühtse harjutusviisina, kuna meelerahu ei saa luua ilma meelt uurimata ja oma meelt ei saa uurida, kui see ei ole paigal ehk rahulik. Kuna vaikset valgustumist harjutatakse peamiselt matil istudes, nimetatakse seda harjutamisviisi ka "lihtsalt istumiseks" (hiina k zhǐguǎn dǎzuò 只管打坐, jaapani k shikantaza). Harjutamine algtasemel hõlmab tähelepanu keskendamist enda keha-asendile ja keha tunnetamisele ning hingamise jälgimist. Sellise keskendumise harjutamine viib järk-järgult meelerahu ja -selguse ning mõistmisvõime süvenemisele ja avardumisele.

Mida mõtluslaagris tehakse?
Laager pakub võimalust seitsme täispäeva jooksul pühenduda ainult mõtlusele soodustavas keskkonnas kogenud õpetaja juhendamisel. Peamiseks harjutusviisiks on mõtlusharjutused istudes (shikantaza), mis vahelduvad mõtlusharjutustega kõndides, füüsiliste harjutuste, majapidamistööde, loengute ja muude toetavate tegevustega. Tagasisidet saab õpetajalt individuaalsete vestluste käigus. Kogu laagriaeg on allutatud kindlale ajakavale ja päevarežiimile, mis võimaldab maksimaalselt keskenduda harjutamisele ja. NB! Laagris kehtib täielik vaikimisrežiim. Laagri ajal osalised ei suhtle välismaailmaga, ei kasuta kommunikatsioonivahendeid (telefon, arvuti, internet, raadio, TV jms) ega kuula muusikat. Mehed ja naised (ka paarid) elavad eraldi. Laagris on keelatud suitsetamine ja alkoholi tarbimine. Täispäev algab hommikul kell 5 ja lõpeb õhtul kell 10. Standardpäevakava vaata siit: http://www.budismiinstituut.ee/Uldine paevakava - suvi 2016.pdf


Märt Läänemets on õppinud chan-mõtlust Taiwanil Dharma Trummi Mäe (Fagushan 法鼓山) traditsioonis ja korraldab mõtluslaagreid alates 2010. aastast.

 

***

Varasemalt toimunud loengusari "Budismi alused"

Kõik loengute videosalvestused on järelvaadatavad UTTV kodulehelt aadressil http://www.uttv.ee/otsing#teema=208

Lisainfo:
Märt Läänemets mart.laanemets@ut.ee, tel 5518847


***


***

jooksvat lisainfot Budismi Instituudiga seotud tegevuse kohta saate BI infolisti e-kirjade vahendusel

http://www.budismiinstituut.ee/list.htm


******

 

Budismi Instituudi vanemate uudiste ja toimunud tegevuse kohta leiate lisainfot BI uudiste arhiivi leheküljelt
http://www.budismiinstituut.ee/uudiste_arhiiv.htm

 

 

 

*****

Linnart Mälli mälestusfond

Budismi Instituudi juures on avatud eriarve raha kogumiseks Linnart Mälli mälestusfondi.
Fondi eesmärgiks on budistliku kultuuri toetamine Eestis ja seda haldab Budismi Instituudi juhatus.

Fond hakkab toetama eelkõige järgmisi valdkondi:

1) budistlike tekstide tõlkimine ja väljaandmine eesti keeles;
2) Linnart Mälli mälestuse jäädvustamine (raamatud, filmid, mälestustahvlid jne);
3) budistlike tekstide keelte (sanskriti, paali, tiibeti, hiina) õppimine edasijõudnute tasemel;
4) Budismi Instituudi tegevuse toetamine (loengud, seminarid, trükised jms).

 

Annetusi saab teha MTÜ BUDISMI INSTITUUT "Linnarti fond" kontole EE802200221050696049

Ülekande selgitusse palume kindlasti märkida eelpool toodud annetuse eesmärk.

*****

 

lisateavet:
info@budismiinstituut.ee
510 1387

 

uudiste arhiiv

Free Panchen Lama

vad?ra avalehele algusesse

registrikood 80157537 (MTÜ Budismi Instituut)
telefon 5101387; arvutikirja aadress info@budismiinstituut.ee
Kentmanni 18-49, Tallinn 10116; pangaarve konto EE982200221018598037 Swedbank

Mis on
B I infolist?