Dharmaratas
avaleht uudised nƵukogu Ƶppetƶƶ tekstid terminid viited fotogalerii

Ligikaudsed hääldamisjuhised

rmt: Ida mõtteloo leksikon, 2006

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

Rahvusvahelises teaduslikus transliteratsioonis kirjutatud sanskriti- ja paalikeelsete sõnade hääldamisel eesti keeles tuleb silmas pidada järgmisi reegleid:

horisontaalkriips vokaalimärgi kohal tähistab pikka vokaali: ā, ī ja ū häälduvad nagu [aa], [ii] ja [uu];

e ja o häälduvad alati pikalt nagu [ee] ja [oo];

r' ja l' on vokaalid ja häälduvad ligikaudu nagu [ri] ja [li];

palataalid c, j ja ś häälduvad nagu [tš], [dž] ja [š];

palataalne ñ hääldub nagu [nj];

y hääldub nagu [j];

h konsonandi järel aspireerib konsonanti ja ei hääldu omaette häälikuna;

h' sõna lõpus hääldub tugeva hõngushäälikuna nagu [hh];

tähemärkidega t', d', n' ja s' tähistatakse retrofleksseid konsonante ja need häälduvad nagu vastavad konsonandid eesti keeles, kuid keeletipp tõstetakse tahapoole vastu suulage;

n'' esineb ainult velaarsete sulghäälikute ees ja hääldub nagu [ng];

m' hääldus sõltub talle järgneva konsonandi hääldusest ja on [m] huulhäälikute, [n] hammashäälikute, [nj] palataalide ja [ng] velaaride ees.

Hanyu pinyin’i latinisatsioonis kirjutatud hiinakeelsete sõnade hääldamisel eesti keeles tuleb silmas pidada järgmisi reegleid:

g, b, d häälduvad nagu [k], [p], [t];

k, p, t häälduvad nagu [kh], [ph], [th];

z, c, s häälduvad nagu [ts], [tsh], [s];

zh, ch, sh, r häälduvad nagu [tš], [tšh], [š], [ž];

j, q, x häälduvad nagu [tsj], [tshj], [hsj];

w hääldub nagu lühike [u];

y hääldub nagu [j];

ao hääldub nagu [au];

e hääldub nagu [õ], v.a ühendites ei, ie, ye, kus see hääldub nagu [e];

i hääldub vokaali ees nagu [j], z, c, s, zh, ch, sh ja r järel nagu [õ] ning kõikide ülejäänud konsonantide järel nagu [i];

ian ja yan häälduvad nagu [jen];

ong hääldub nagu [ung];

u hääldub j, q, x ja y järel nagu [ü].

Jaapanikeelsetes sõnades Hepburni latinisatsioonis

ch hääldub nagu [tš];

j hääldub nagu [dž];

z hääldub nagu [dz];

w hääldub nagu lühike [u];

y hääldub nagu [j].

Märkus: Leksikoni raamatuvariandis on sanskriti- ja paalikeelsete sõnade ladina transliteratsioonis kasutatavad tähekoodid järgmised:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

vadþra avalehele algusesse

registrikood 80157537 (MTÜ Budismi Instituut)
telefon 5101387; arvutikirja aadress info@budismiinstituut.ee
Kentmanni 18-49, Tallinn 10116; pangaarve konto EE982200221018598037 Swedbank